سبدخرید
0

جزئیات مطلب

معرفی اجمالی مدل جهانی توانمندی یاب و استعداد یاب کلیفتون

معرفی اجمالی مدل جهانی توانمندی یاب و استعداد یاب کلیفتون


معرفی مدل جهانی توانمندی یاب واستعداد یاب کلیفتون (Clifton StrengthsFinder (CSF

تست توانمندی یاب واستعداد یاب (Clifton StrengthsFinder (CSF یک مدل جهانی است که به استعداد یاب گالوپ هم مشهور است که در خصوص شناسایی نقاط قوت انسان‌ها می‌باشد و توسط دونالد او کلیفتون Donald O.Clifton‎ معرفی شده است. در این آزمون 34 تم نقاط قوت (استعداد) افراد شناسایی می‌شود. این 34 نقطه قوت در چهار بعد اجرایی، تاثیر گذاری، ارتباطی و تفکر راهبردی بیان می‌شود. پس از اجرای آزمون، 34 نقطه قوت با درجه امتیاز بیشتر به ترتیب اولویت از بیشترین به کمترین امتیاز در گزارش اعلام می‌گردد. تعداد 5 نقطه قوت که بیشترین امتیاز را دارند، به ترتیب در گزارش اعلام می‌گردند و نقاط قوت دیگر به همین ترتیب اعلام می‌گردند. تاکید کلیفتون در ابتدا، تمرکز برشناسایی و توسعه 5 نقطه قوت اول می‌باشد و چنانچه زمان بیشتری باشد برای رشد و توسعه نقاط قوت دیگر برنامه ریزی و اقدام بعمل آید.

34 تم عبارتند از: دست یابنده، عمل گرا، سازگار، تحلیل‌گر، سازمان دهنده، معتقد، فرمانده، ارتباطی، رقابت جو، یکپارچه نگر، قاعده مند، گذشته نگر، سنجیده، توسعه دهنده، منضبط، همدل، متمرکز، آینده نگر، همساز، ایده پرداز، دربرگیرنده، فردشناس، گردآورنده، متفکر، یادگیرنده، بیشینه ساز، مثبت نگر، رابطه ساز، مسئولیت پذیر، بازسازی کننده، خود باور، اعتبار طلب، راهبردی و جذاب که در مقاله بعدی به تعریف ویژگی آن‌ها می‌پردازیم.

کلیفتون یکی از نخستین کسانی بود که در حوزه‌ی توسعه فردی روی معنای نقطه قوت  تأکید داشت و سعی کرد بیان کند که تقویت نقاط قوت مهم‌تر از تلاش برای بهبود نقاط ضعف است. به همین علت غالباً دونالد کلیفتون را به پدر روانشناسی نقاط می‌شناسند انجمن روانشناسی آمریکا در سال ۲۰۰۳ این عنوان را برای او به کار برد. البته کلیفتون انگیزه‌ی دیگری هم برای چند دهه مطالعه در این زمینه داشت. تأسیس کرده بود که می‌کوشید به نیرویابی شرکت‌ها کمک کند و زمینه‌ای فراهم کند تا کسب و کارها بتوانند افراد بهتری را استخدام کنند. در کسب و کارها به نقاط قوت افراد نگاه می‌کنند و برای نقاط قوت، پول می‌دهند و این نگرشی است که در مطالعات کلیفتون هم بیان شده است. دونالد کلیفتون که استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه نبراسکا درآمریکا بود در 5 فوریه 1924 متولد و در 14 سپتامبر 2003 در سن 79 سالگی درگذشت.

برای آشنایی بیشتر با تست کلیفتون اینجا را کلیک کنید

 

نویسنده: دکتر صمد باروج مشاور و مدرس توسعه فردی و رفتار شناسی DISC