سبدخرید
0

جزئیات مطلب

دیسکِ پویا

دیسکِ پویا


در مقالات قبلی در خصوص اینکه "DISC چیست؟" صحبت کردیم و 4 لایۀ آن تعریف شد، نحوۀ انجام تست و پروفایل‌های DISC معرفی گردید، همچنین فاکتورهای دیسک در حالت ترکیبی بررسی گردید در این مقاله قصد داریم در خصوص "پویایی دیسک" صحبت کنیم؛

ارتباط‌های ما بین فاکتورهای مختلف دیسک و پروفایل‌های متفاوت آن تعریفی از یک سری پویایی‌های دیسک ارائه میدهد که پایه و اساس، جهت ارزیابی ارتباطات دیسک می‌باشد. 

هر ارزیابی ارتباطاتی شامل یک جفت نتایج دو طرفه (آینه ای) می‌باشد و هر کدام از افراد درگیر در رابطه، دو دید جداگانه از روابط دارند.

ارزیابی ارتباطات بخش آزاد و نامحدود خدمات دیسک می‌باشد. 

اشخاص ثبت شده در سیستم دیسک می‌توانند به تحلیل روابط بین دو پروفایل دیسک بدون هیچ محدودیتی بپردازند. 

با ارزیابی عملکرد از طریق مصاحبه‌ها و مدیریت تهیه گزارش، این امکان فراهم می‌شود که تصویری جامع از عملکرد ساخته و پرداخته شده و مشکلات قبل از آنکه بخواهند به بخش عمده و قابل توجهی بدل شود، جدا سازی و قرنطینه گردند. 

منظور نمودن پروفایل سازی دیسک در این روند و مراحل می‌تواند منجر به افزایش تاثیر گذاری بیشتر آن شود. تنوع وسیعی از شیوه‌های سیستم دیسک وجود دارد که می‌تواند به جداسازی مشکلات کمک کرده و راه حل‌های ممکن را پیشنهاد دهد، که شامل: 

پروفایل‌های خارجی مختلف:

در صورتیکه یک فرد بخصوص تغییرات چشمگیری مابین پروفایل‌های داخلی و خارجی از خود نشان دهد این نشانه این می‌باشد که او در موقعیت شغلی کنونی خود به نحوی احساس ناخوشایند و نارضایتی دارد. این ممکن است یا نشان دهنده مناسب نبودن شخص در جایگاه شغلی کنونی باشد یا اینکه به سادگی نمایانگر درک نا صحیح از نیازمندی‌های موقعیت شغلی مورد نظر باشد. جهت یافتن اینکه کدام یک از این دو امکان اعمال شده است، می‌توان معمولاً علت را از طریق مقایسه یک سری پروفایل‌های  شخصی برای نقش و وظیفه کاری آن شخص به دست آورد.

پروفایل‌های فشرده: 

تصویر یک پروفایل فشرده در یک سری پروفایل دیسک اغلب نشانه و اشاره‌ای است به تعدادی از وضعیت‌های تحت فشار طولانی مدت در یک محیط کاری، یک پروفایل فشرده اغلب بیانگر فقدان قاطعیت و اطمینان بوده و نشان می‌دهد که نگرانی شخص از احساس عدم اطمینان از انتظارات همکاران و مدیران خود و یا طبیعت کاری است که از وی انتظار می‌رود. 

پروفایل تنش  (اضطراب):

سطح استرس و اضطراب یا پروفایل تنش در یک سری پروفایل‌های دیسک، یک نشانگر مفید از وضعیت ذهنی یک شخص می‌باشد. 

ارزیابی این موضوع امکان پذیر می‌باشد که آیا ریشه هر گونه استرس مشخصاً از محیط کاری است و یا مربوط به سبک زندگی معمول شخص می‌باشد. در هر دو صورت سطح بالای استرس تاثیر زیان باری بر عملکرد شخص در طولانی مدت خواهد داشت. 

مشابهت پروفایل‌های خارجی: 

در یک سازمان اداری که تعداد زیادی از افراد شاغل در آن دارای پروفایل‌های خارجی مشابه با یکدیگر می‌باشند، بدین معنی است که یک مشکل نامحسوس مبهمی وجود دارد. مدیران با فرم شخصیتی خیلی قوی (بخصوص با فاکتور D  (مسلط) و ضمناً بسیار قاطع) می‌توانند تاثیر بسزایی به روی کارمندان خود داشته باشند به حدی که پروفایل‌های خارجی یک گروه (تیم) از خود تطابق و سازگاری با انتظارات مدیر نشان دهند. 

زمانی‌که این پدیده در یک محیط با ساختار قوی بالواقع مطلوب و مورد پسند واقع شود اغلب می‌توان آنرا به مشکلات انگیزشی مرتبط دانست.

علت را می‌توان در اجبار کارمندان در سرکوب کردن توانایی‌های طبیعی و ذاتی خود داشت که عملکرد آن‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. دامنۀ تغییرات وسیع مابین پروفایل‌های خارجی و داخلی همچنین به کاهش انگیزش منجر شده که مجدداً تاثیر منفی بر عملکرد افراد خواهد داشت. 

(در نظر گرفتن پروفایل سازی دیسک در این مرحله می‌تواند به وسعت (حجم) تاثیرگذاری بیشتر بی‌انجامد).

وقفه‌های ارزیابی: 

برنامه‌های ارزیابی روش دیسک نباید که در فاصله‌های نزدیک انجام شود. ارزیابی‌ها بطور طبیعی می‌بایست در یک دورۀ بیش از ماه یا یکسال انجام پذیرد. اگر حداقل را در نظر بگیریم یک پرسشنامه دیسک در مورد یک شخص نباید با فاصله کمتر از سه ماه انجام گیرد.

گزارش‌های بازخورد سیستم دیسک به هفت مقوله جداگانه تقسیم گردیده که حجم موضوعات مرتبط با کار و زندگی شخصی را در بر میگیرد. 

درباره شخص 
ارزش‌های هسته‌ای شخص
توانایی‌ها، قدرت‌ها و محدودیت‌ها
پیشرفت شخص
در ارتباط با دیگر افراد
فرم کاری شخص (سبک کاری)
برنامه ریزی حرفه و شغل شخص 
نکته مهم دیگر در زبان رفتاری دیسک و اهمیت پروفایل داخلی و خارجی و تطابق یا نزدیکی این دو پرو فایل با هم، توجه به سطح هوش هیجانی افراد می‌باشد، در مقاله بعدی در این خصوص بیشتر بحث خواهیم کرد. 

انوشه عاشوری

Psychotherapist

HR Senior Expert 

DISC Trainer