سبدخرید
0

جزئیات مطلب

هرم پيشنهادي دكتر تفرشي: هفت سطح بازي

هرم پيشنهادي دكتر تفرشي: هفت سطح بازي


*با هرم هفت سطح بازي بيشتر آشنا شويد*

اين هرم اولين بار توسط دكتر عليرضا تفرشي مطلق در سال 2020 مطرح شده است و در حال توسعه و كار پژوهشي مي باشد.

بديهي است كه توسعه اين هرم مي تواند به مشاوران توسعه فردي، مشاورين منابع انساني، متخصصين استخدام و انتخاب افراد، مشاورها، كوچ هاي حرفه اي و رهبران كسب و كار ديد تازه بدهد كه با سرعت بالاتري بتوانند به اهداف خود دست پيدا كنند در هرم ذيل اين سطوح و تعاريف آن ارائه شده است. 

اينكه ما خودمان را در چه سطح از بازي تصور مي كنيم و نظام باور ما كدام سطح را مي پذيرد نكته بسيار پر اهميتي است براي كليه افراد در دنيا امكان ارتقاء و دسترسي به سطوح بالاتر وجود دارد و اين ارتقاء بستگي به آگاهي، سرسختي ذهني، نظام باورها و موارد بيشتري است كه در آينده بيشتر در خصوص آن ها صحبت مي كنيم.

براي درك بيشتر 7 سطح بازي به تعاريف سطوح و نحوه كاركرد آن مي پردازيم. 

سطح 1:  تماشاچي 

خيلي از افراد در زندگي خود را صرفاً تماشاچي و ناظر تصور مي كنند و بر اين باور هستند كه در زمين امن در حال تماشاي بازي هستند وبا تصور كمترين آسيب را مي بينند. حتي تصور مي كنند كه در بازي نيستند و مخاطره اي را متقبل نمي شوند. اين افراد كمترين ميزان آگاهي و اثر گذاري را در محيط پيرامون خود دارند.

سطح 2:  دونده 

تعداد دونده ها هم كم نيست اين افراد بيشتر در زندگي در حال دويدن هستند و با آگاهي كمتري در حال طي مسير هستند. كمتر در خصوص اطراف و شرايط خود آگاهي دارند و كنكاش مي كنند و عموماً بدون هدف و برنامه مشخصي كارها را در يك سطح با عملكرد پايين دنبال مي كنند و معمولاً دستاوردهاي چشمگيري ندارند.

سطح 3: بازي كن

تعداد كمي از دونده ها به سطح بازي كن مي رسند. بازي كن ها خوب مي دوند و از آگاهي نسبتاً بالاتري برخوردار هستند و به محيط و شرايط كارها و امورات خود اشراف دارند و معمولا از نظر عملكردي و دستاورد در سطح بالاتري قراردارند.

سطح 4: بازي گردان

بازي گردان ها مي توانند تعداد زيادي بازي كن را براحتي مديريت كنند و از سطح بالاتري از آگاهي، شناخت و قواعد بازي اطلاع دارند؛ عملكرد و دستاوردهاي بالاتري نسبت به سطح بازي كن برخوردار هستند.

سطح 5: بازي ساز

بازي سازها از سطح معرفت و شناخت بالاتري نسبت به بازي گردان ها برخوردار هستند؛ بيشتر اتكا به درون دارند و انگيزه هاي دروني بسيار قدرتمندي براي طراحي يك بازي جديد سطح بالا دارند و در چارچوب قوانين و الگوهاي ذهني موجود بازي هاي سطح بالايي طراحي مي كنند. اين افراد از نظر عملكرد و دستاورد بسيار بالاتر از بازي گردان ها هستند و قواعد بازي را در انگاره و پاراديم موجود طراحي مي كنند.

سطح 6: بازي سازخلاق 

بازي سازخلاق تمام ويژگي هاي بازي ساز را دارد وليكن از نظر نظام آگاهي و شناخت در سطح بالاتري قرار دارد و توانايي خلق بازي هاي جديد را در پاراديم يا انگاره جديد دارد.

سطح 7: بازي ساز آگاه

 بازي ساز آگاه، داراي آگاهي و شناخت بيشتري از سطح بازي ساز خلاق است و مي تواند قواعد آگاهي از سطوح مختلف را درك، تبيين و مديريت كند. توانايي هاي بيشتر نسبت به سطح بازي ساز خلاق دارد؛ يك بازي ساز آگاه مي تواند چنديدن بازي ساز خلاق را مديريت كند و از سطح عملكرد بالاتر و به تبع آن دستاوردهاي چشم گيرتري برخوردار هستند. البته تعداد افراد نادري به اين سطح از آگاهي و شناخت مي رسند و طبيعي است كه هر چقدر به سطوح بالاتر هرم نزديك مي شويم فراواني و تعداد افراد كمتر مي شوند. 

مثال جهت درك بيشتر خوانندگان 

یک فروشگاه زنجیره ای را تصور کنید.

فرد يا افرادي كه يك فروشگاه زنجيره اي را طراحي مي كنند؛ در لايه بازي ساز قرار دارند.

افرادي كه شعبات اين فروشگاه ها مديريت مي كنند مثلا چند شعبه، بازي گردان هستند.

 افرادي كه در رأس هر شعبه مشغول به فعاليت هستند بازي كن هستند.

افرادي كه درون شعبه كارها را انجام مي دهند دونده هايي هستند كه به سرعت در حال تلاش براي انجام فعاليت ها و امورات جاري هستند.

در اين بين تماشاچي ها و افراد ديگري هم در شعبه حضور دارند كه كمتر فعاليت مي كنند و در حال گذران امور هستند، اين افراد در قواعد سطح خود در حال كار و تلاش هستند و البته همه محترم و ارزشمندند؛ وليكن افرادي كه به سطوح بالاتر رشد مي كنند طبيعي است كه از نظر نظام آگاهي، سرسختي ذهني،باورها، عادت، مهارت ها و شايستگي ها در سطح بالاتري هستند.

اينكه در حال حاضر ما در چه جايگاهي فعاليت مي كنيم ارزشمند است و البته انتخاب ماست وليكن ما مي توانيم سطح و ميزان اثر گذاري خود را با طي مراحي كه به رشد و توسعه فردي با تأكيد به منابع و ظرفيت هاي بي نهايت دروني آغاز مي شود و با آگاهي و تسلط به قوانين بازي مي توانيم سطوح پيشرفت و اثر گذاري را طي كنيم و البته اين مسير كار سهل و آساني نيست وليكن شدني است. 

اين طبقه بندي ارزشمند به ما كمك مي كند تا خود را در وضعيت فعلي ارزيابي كنيم و گام هاي بعدي را با شناخت و آگاهي بيشتر و البته با بهره مندي از منتورها و كوچ هاي بزرگ طي كنيم اين مهم دست يافتني است بشرط اينكه ما بتوانيم نظام باورهاي خود را در اين زمينه باز طراحي كنيم و به موانع دروني رشد بيشتر آگاه بشيم. 

در آینده بیشتر به این موضوع پرداخته و ابعاد گسترده تری از آن را با شما به اشتراک میگذاریم.

به امید موفقیت های روزافزون و بیشتر برای همه عزیزان

  دکتر علیرضا تفرشی مطلق

"دکترای تخصصی مدیریت"