سبدخرید
0

دوره‌های آموزشی آنلاین

  • 20
  • اردیبهشت

کارگاه ویژه دانش آموزان 12 تا 18 سال

✔ کارگاه آنلاین برگزار می شود: ✨ دانش آموزان عزیز به ساختن آینده ای بهتر اندیشیده اید؟ مبنای انتخاب...
  • 20
  • اردیبهشت

دومین دوره کارگاه آنلاین آموزشی رفتارشناسی بر اساس متد...

و حالا ... ! دومین دوره کارگاه آموزشی رفتارشناسی بر اساس متد جهانی دیسک 🔸 بازهم در شرایطی ایده آل برگذ...
  • 18
  • اردیبهشت

رفتارشناسی و تأثیر آن بر فروش

✨ در راستای حمایت از کمپین در خانه بمانیم و با توجه به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های دوران قرنطینه و حرکت رو به...
  • 18
  • اردیبهشت

هوش هیجانی و نقش آن در فروش

✨ در راستای حمایت از کمپین در خانه بمانیم و با توجه به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های دوران قرنطینه و حرکت رو به...
  • 18
  • اردیبهشت

نقش اعتماد به نفس رهبران در شرایط بحران

✨ در راستای حمایت از کمپین در خانه بمانیم و با توجه به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های دوران قرنطینه و حرکت رو به...