سبدخرید
0
سیناتیک

درباره ما

کلینیک استعدادیابی و کسب و کار  سینا (Sina Talent and Business Clinic) بر اين باور است كه رشد و ارتقاء سازمان ها با كيفيت رهبري رابطه دارد بر همين است در حوزه هاي: توسعه رفتار و استعدادهاي رهبري، توسعه مديريت، توسعه سرمايه هاي انساني سازمان ها و بهبود حوزه‌ی کسب و کار و کار آفرینی فعاليت دارد. اين شركت از ۱۳۸۹ فعاليت خود را آغاز كرده است. جهت تحقق اين هدف از متخصصین مختلف و دانش‌های بین رشته‌ای بهره گرفته‌ایم تا با ارائه خدمات و محصولات بر خط بتوانیم در شرايط پيچيده، نامطمئن، پراز ابهام و نوسانات زياد بتوانيم در حوزه‌ی رهبري کسب و کار، توسعه فضاي کارآفرینی و رشد شرکت‌های استارتاپي و دانش بنیان در كنار مديران ارشد باشيم. بدون شك مهارت هاي نرم و تلفيق آن با ساير داده هاي سازمان از جمله منابع انساني، استراتژي، تكنولوژي،مالي، زنجيره تامين، فروش ...مي تواند كيفيت تصميمات را افزايش دهد و زمينه ساز حكمراني خوب شركتي و پايداري شركتي شود و ما جهت تحقق اين اهداف در كنار رهبران و مديران ارشد سازمان ها باشيم. این مرکز با بهره‌گیری از متخصصین خود تا کنون بیش از صدها کارگاه رفتارشناسی با مدل جهانی دیسک جهت كمك به رهبري بهتر سازمان با عناوین ذیل برگزار بوده است: 
ارتباطات حرفه‌ای با رویکرد دیسک, کارتیمی با رویکرد دیسک، تحلیل رفتار کارکنان با رویکرد دیسک،‌ تربیت مدرس با رویکرد دیسک (TTT)، هشت سبك رهبری با رویکرد دیسک، فروش با رویکرد دیسک، جذب و استخدام با رویکرد دیسک، بهبود روابط خانواده هاي سازمان ها با رویکرد دیسک، مذاکره و زبان بدن با رویکرد دیسک و … همچنین تا کنون چهارده کارگاه تربیت مدرس دیسک و تربیت مشاور دیسک در کشور برگزار کرده ایم و بیش از صدها مدرس و مشاور دیسک موفق به اخذ گواهینامه معتبر شده اند و از مدرسين تك ستاره تا مدرسين پنج ستاره دسته بندي شده اند و در شبکه مدرسین و مشاورین این مجموعه مشغول به ارایه خدمت به سازمان هاي بزرگ، متوسط و كوچك كه بخش وسيعي از جامعه هستند، می باشند.

از دیگر خدمات ما ارائه خدمات کوچینگ، ارائه مدل و ابعاد پايداري شركتي، مشاوره، منتورینگ، انجام فرایند جذب و استخدام و انجام مصاحبه‌های رفتاری، ارائه خدمات تحلیل رفتار برای کانون‌های ارزیابی مدیران و طراحی دوره‌های حرفه‌ای و برگزاري كمپ هاي توسعه استعدادهاي رهبري براي سازمان ها مي باشد و همچنين كمك به تحليل كيس هاي پيچيده و موقعيت هاي خاص رهبري در سازمان و حضور در كميته هاي راهبري سازمان ها جهت حل چالش ها و تعارضات نرم در سازمان ها مي باشد.

00+

کاربر

00+

پروژه

ماموریت ما

کلینیک استعدادیابی و کسب و کار سینا (Sina Talent & Business Clinic) به منظور آموزش مباحث رفتارشناسی با مدل جهانی دیسک، توسعه استعدادهاي رهبري، کوچینگ و مهارتهای مدیریتی و انجام پژوهش های علمی در این زمینه در سال ۱۳۸۹ تحت نام شرکت توسعه یادگیری سینا ثبت حقوقی و آغاز به فعالیت نموده است.

مجموعه سينا بر توسعه استعدادهاي رهبري، رشد كسب و كارها، جانمايي مناسب افراد در سازمان ها از طريق توسعه مهارت هاي حرفه اي نرم متمركز است و تا حال به بيش از دويست سازمان بزرگ، متوسط و كوچك خدمت ارائه كرده است. در سالهاي اخير بر روي كمك به توسعه شركت هاي متوسط و استارتاپ هاي كشور متمركز شده است و آماده ارائه خدمات حرفه اي مهارت هاي نرم به شركت هاي متوسط و استارتاپ هاي در حال رشد مي باشد. شايان ذكر است اين مجموعه حرفه اي داراي متخصصين پايداري شركتي در صنايع متوسط كشور مي باشد و در زمينه پايداري شركتي، سازمان متوسط مدل علمي در كشور ارائه كرده است. شايان ذكر است خدمات مهارت هاي نرم با رويكرد توسعه رهبري و پايداري شركت ها به مديران ارشد ارائه مي شود چراكه امروز در شرايط ابهام، پيچيدگي، عدم قطعيت و نوسانات شديد حفظ و پايداري كسب و كارها از اهميت ويژه اي بر خوردار است.

image
image