سبدخرید
0

جزئیات مطلب

بررسی فاکتورهای دیسک در حالت ترکیبی

بررسی فاکتورهای دیسک در حالت ترکیبی


در مقالات قبلی در خصوص اینکه" DISC چیست؟" صحبت کردیم و 4 لایۀ آن تعریف شد، نحوۀ انجام تست و پروفایل‌های DISCمعرفی گردید، در این مقاله می‌خواهیم، فاکتورهای دیسک را  در حالت ترکیبی با هم بررسی کنیم. 

✨ فاکتورهای دیسک در حالت ترکیبی (ادغام)

تا کنون ما هر فاکتور دیسک را به تنهایی مورد نظر قرار داده ایم اما در واقعیت هر فرم شخصیتی فرد به سادگی در یکی از انواع چهارگانه قرار نمیگیرد. 

در عوض هر کدام از انواع چهارگانه فاکتورهای دیسک می توانند بطور پیوسته در یک شخصیت وجود داشته،  همچنین می تواند بطور همزمان با هر کدام از سه مورد دیگر قرار بگیرد. نتیجتاً اینکه یک شخصیت و پروفایل دیسکی که نمایانگر آن می باشد می تواند بازتاب مجموعه ای از فاکتورهای رفتاری متفاوت که با هم در تاثیر متقابل هستند، باشد. 

اغلب مواردی هستند که یک پروفایل نمایانگر حداقل دو فاکتور ترکیبی می‌باشد. شیوه ای که فاکتور های دیسک بصورت ترکیبی در یکدیگر ادغام می شوند پیچیده می باشد و توضیح آن در حد ارائه یک راهنمای مقدماتی نمی باشد. 

با این وجود ما یک ابزار مفید جهت ملاحظه و آشنایی به تعدادی از این ادغامات اصلی ارائه داده ایم.

 تحت عنوان: مفهوم خصوصیت های زیر شاخه ای 

🔸 تحلیل زیر شاخه ها: 

یک زیر شاخه ارتباط بین دو فاکتور مختلف را در نمودار پروفایل یک فرد توصیف می کند. از آنجائیکه امکان وجود 12 جفت فاکتور دیسک می باشد. (D،I،D،S و غیره...) بنابراین 12 زیر شاخه مرتبط با آنها نیز وجود دارد. هر کدام از این جفت فاکتورها (فاکتورهای دو تایی) به منظور کمک به اینکه به کدام یک از فرم های رفتاری خاصی ارتباط دارند، نام با مسمایی به آنها اطلاق گردیده است. 

✔ تاثیرگذاری؛   D/I: فاکتور D غالب بر فاکتور I 

صفت تاثیرگذاری زمانی در یک پروفایل دیسک ظاهر می شود که فاکتور D  بسیار بالاتر از فاکتور I باشد.  

یک شخص تاثیر گذار صریح، قاطع و جسور بوده اما در عین حال کمترین علاقه ایی به موضوعات شخصی ندارد. آنها رویکردی منصفانه و تحلیلی داشته و در مسیر اهدافشان سر سختانه و بی محابا می باشند. 

آنها نیازمند دیدن نتایج هستند و کاملاً تمایل دارند که جهت کسب آنها از کیفیت و جزئیات چشم پوشی نمایند. 

✔ خود انگیزشی؛  D/S: فاکتور D غالب بر فاکتور S

 صفت خود انگیزشی زمانی در یک پروفایل دیسک دیده می شود که فاکتور D  به طرز چشمگیری بالاتر از فاکتور S قرار داشته باشد. 

عملکرد جز خصوصیات کلیدی این زیر شاخه می باشد. این افراد احساس می کنند که همیشه و درهر زمانی باید فعال بوده و در مقابل افرادی که بی تمایل یا فاقد توان این هستند که سرعت کاری را در مواقع ضرور حفظ نمایند، ناشکیبا می باشند آنها به سرعت به تغییرات جدید عکس العمل نشان داده در عین حال هرگز دید و بینش خود را نسبت به اهداف و آمالشان از دست نمی دهند (رها نمی‌کنند). 

✔ استقلال؛  D/C فاکتور D غالب بر فاکتور C

صفت استقلال در پروفایلهایی از دیسک بروز می کند که فاکتور D به طور فاحشی از این افراد احساس خوشایندی نسبت به قوانین و مقررات ندارند. آنها ترجیح می دهند که از نظرات خود پیروی نموده و اغلب یا به تنهایی کارکرده و یا موقعیت‌هایی با حوزه اقتدار و حاکمیت مختص به خود را ترجیح می دهند. 

این زیر شاخه معمول بوده. بطور مثال؛ در امور سرمایه گذاری و کارآفرینی.

زیر شاخه با صفت تاثیر گذاری بالا 

✔ دوستانه (صمیمیت)؛ I/D تاثیر گذاری برتر از فاکتور غالب (D)

افراد با صفت صمیمیمت عاشق صحبت کردن هستند و ارتباطات، قوی‌ترین عامل این گروه از افراد می باشد. 

آنها برون گرا بوده و قدرت بیان دارند اما برای آنها بسیار آسان می باشد که بر روی وظایف و امور معمولی و سطح پایین تمرکز کرده و به آسانی از این‌نوع امور فارغ گشته زمانیکه پای یک فرصت جهت تعامل اجتماعی در میان باشد.

✔ شور و اشتیاق (اشتیاق)؛ I/S فاکتور I برتر از فاکتور S

این نیز یک زیر شاخه با صفت برون گرایی و قدرت بیان می‌باشد و موارد مشترک زیادی با مورد قبل (صفت دوستانه) دارد، اما مضاف بر اینکه ابعاد بیشتری در انرژی و سرعت کاری را دارا می باشد. این فرم شخصیتی سر زنده و فعال، نشانگر علاقۀ وافر آنها به یک موضوع بوده و طبیعت گرم و سرزنده شان می تواند بعنوان یک فاکتور انگیزشی برای دیگران عمل کند. 

✔ اعتماد به نفس؛ I/Cفاکتور I برتر از فاکتور C

پروفایلهای با ویژگی اعتماد به نفس افرادی را مد نظر دارد که به ندرت شک و تردید را در خود احساس می کنند و تقریباً در تمامی موقعیت های اجتماعی احساس آرامش دارند. آنها به راحتی با افراد غریبه رابطه برقرار کرده و از برقراری ارتباطات اجتماعی ترس و هراسی ندارند. آنها می توانند در هر زمانی با اعتماد به نفس بالا باشند که منجر به این می شود که بطور غریزی و آناً عمل نمایند. 

🔸 زیر شاخه های فاکتور S بالا

✔ شکیبایی؛ S/D فاکتور S برتر از فاکتور D

این فرم شخصیتی افرادی دارای حس ضرورت کم و سرعت کاری پائین بوده بدین معنی که قادرند که در محیط های کاری، کار کنند که برای دیگران خسته کننده، ملال آور و تکراری است. 

فرم شخصیتی آنها؛ مطیع و فرمانبردار بوده و همیشه آمادگی این را دارند که بپذیرند بعضی از چیزها را آنها نمی توانند تغییر دهند.

✔ فکور و اندیشمند؛ S/I: فاکتور S برتر از فاکتور I

افراد فکور اعمال و گفتار خود را به دقت برنامه ریزی کرده و هیچوقت با طبع و غریزه خود عمل نمی کنند. رویارویی و برخورد با مهلت های زمانی دیگر محدودیت های زمانی برای آنها مشکل می باشد. با این وجود قابلیت اعتماد و ثبات قدم در کار از ویژگیهایی است که آنها در عملکرد خود نشان می‌دهند. 

✔ مداومت و استمرار؛ S/C: فاکتور S برتر از فاکتور C

 افراد با خصوصیت مداومت و استمرار با تغییر، میانۀ خوبی ندارند زمانیکه آنها درگیر وضع موجود می شوند برایشان مشکل خواهد بود که از آن فراتر رفته و با وضعیت جدید خود را وفق دهند. 

آنها توان خود را صرف حفظ وضع موجود امور کرده و نهایت حس وفاداری و انعطاف پذیری خود را در جهت دفاع از وضع کنونی خود و چرخه اجتماعی حاضر نشان میدهند. 

🔸 زیر شاخه های فاکتور C بالا 

✔ حس همکاری دو جانبه؛C/D فاکتوری C برتر از فاکتور D

قانون مداری صفت شاخص و ممتاز این زیر شاخه می باشد که به توصیف شخصی می پردازد که نیازمند آن است که بطور مطلق از موقعیت خود مطمئن بوده و ترجیح می دهد که از قوانین و روال کاری از پیش معین شده بعنوان چارچوب کاری جهت پیشبرد نظریات خود استفاده کند. این بعد فرم شخصیتی آنها ایجاب میکند که نیازمند حمایت عملی از طرف مدیران، همکاران و دوستان بوده، بنابراین به دنبال این هستند که روابط کاری مثبت خود را با دیگران حفظ نمایند.

✔ دقت و صحت؛C/D فاکتور C برتر از فاکتور D

گاهی اوقات به این زیر شاخه صفت احتیاط نیز اطلاق می شود. افراد دارای این مشخصه از مرتکب اشتباه شدن بیزار بوده و مدام کارهایشان را بررسی و از نو بررسی می کنند و تمایل زیاد به تصحیح اشتباهات دیگران داشته صرف نظر از اینکه آیا از آنها خواسته شده این کار را بکنند یا خیر. 

این نیاز به اطمینان بدین معنی است که تا زمانیکه مطلقاً ضروری نباشد آنها هرگز دست به ریسک نمیزنند. آنها همچنین در روابط محتاط بوده و به ندرت منویات خود را به دیگران عیان می کنند.

✔ حساسیت؛C/S فاکتور C برتر از فاکتور S

افراد با این خصوصیت به شدت از محیط اطراف خود و تغییرات بوجود آمده در آن آگاه و هوشیار هستند تا حدی که اغلب موارد مبهم و از نظر پنهانی از دید دیگران را متوجه می شوند. (پنهان مانده یا آنرا انکار میکنند)

اما به این نتیجه منجر می شود که آنها طاقت کسالت و یکنواختی را نداشته و بسادگی پریشان و آشفته حال می شوند. 

✔ تغییرات در طول یک دوره (پروفایل های داخلی و خارجی)

رویت تغییر از یک نمودار به نمودار دیگر در طول دوره پروفایل یک شخص چیز غیر عادی نمی باشد. تغییرات مهم آنهایی هستند که ما بین دو پروفایل داخلی و خارجی اتفاق میافتد، آنطور که ما در مقاله بعدی در مورد آن بحث خواهیم کرد.

 

انوشه عاشوری

Psychotherapist

HR Senior Expert 

DISC Trainer