سبدخرید
0

جزئیات مطلب

محمد امین زاده

محمد امین زاده


مدل رفتاری: HI
کدرفتاری: 3741
 
نام: محمد
نام خانوادگی: امین زاده
سال تولد: 1367
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت
محورهای اصلی فعالیت: تحلیل رفتار با مدل جهانی دیسک (آموزش و برگزاری کارگاه)،
درمانگر شناختی، رفتاری، طرحواره درمانی، زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج
شماره تماس: 09195376412