سبدخرید
0

جزئیات مطلب

فهیمه برخورداری

فهیمه برخورداری


مدل رفتاری: DC
کد رفتاری: ۷۱۱۷
نام: فهیمه
نام خانوادگی: برخورداری
سال تولد: ۱۳۶۴
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی
محورهای فعالیت اصلی: سخنرانی و تدریس، پژوهش
سِمت: مدیر تحقیق و پژوهش

فایل رزومه پیوست شد.