سبدخرید
0

جزئیات مطلب

بارگذاری آزمون دیسک حرفه‌ای بصورت رایگان در سایت سیناتیک

بارگذاری آزمون دیسک حرفه‌ای بصورت رایگان در سایت سیناتیک


🔸 با توجه به سوالات زیاد کاربران و فراگیران در دوره‌های آموزشی در خصوص تفاوت تست دیسک رایگان موجود در اینترنت با تست با گزارش کامل و پولی سایت سینا و دیگر سایت‌های حرفه‌ای، تصمیم گرفتیم که این تست را در سایت با آنکه تیم حرفه‌ای کلینیک موافق این رویکرد نبودند پیاده سازی کنیم تا به اینگونه سوالات پاسخ علمی دهیم.

در تست دیسک رایگانی که در اینترنت وجود دارد و سایت‌هایی آن‌را ارایه می‌نمایند، فقط نام الگو از بین پانزده الگوی دیسک و مختصری از ویژگی‌های آن الگو مطرح می‌شود و اطلاعات دقیق و جامعی از لایه‌های رفتاری فرد و کد رفتاری ایشان به ما نمی‌دهد. 

ما چهار سطح در یادگیری دیسک داریم که ابتدا چهار لایه رفتاری D ,I ,S و C می‌باشد که اکثر منابع موجود در بازار این چهار سطح را توضیح می‌دهند. مثل کتاب‌های موجود در بازار. سطح دو ترکیب این چهار لایه می‌باشد که پانزده الگوی رفتاری را تشکیل می‌دهد که با تست دیسک رایگان می‌توان به این پانزده الگو دست یافت.

در سطح سوم دیسک ما کدهای رفتاری را داریم که بیش از 2000 کد رفتاری در مدل دیسک وجود دارد که ما در ایران با انجام بیش از 30000 آزمون و تهیه پروفایل به 930 کد رفتاری رسیده ایم. در سطح چهارم گراف های رفتار طبیعی و رفتار تطبیق یافته فرد را خواهیم داشت که میزان استرس و دلایل رفتارهای فرد در محیط را نشان می‌دهد که این دو سطح در گزارشات کامل دیسک و پولی ارایه می‌شود.

توصیه ما اینست که برای آشنایی اولیه با دیسک می‌توانید از دیسک رایگان استفاده نمایید ولی برای انجام کارهای مهم و تصمیمات کلیدی برای خود یا سازمان به هیج وجه از این تست استفاده نکنید. مثلا استخدام یک فرد برای سازمان، انتخاب شریک کاری، انتخاب دوست یا همسر، انتخاب رشته تحصیلی و ...

✔ امیدواریم با ایجاد تست دیسک رایگان کلینیک کسب و کار سینا که از بهترین و بروز ترین تست‌های ایران می‌باشد مسیر خود شناسی خود را آغاز نمایید و با حضور در دوره‌های حرفه‌ای این مجموعه به عمق یادگیری دیسک برسید.