سبدخرید
0

جزئیات مطلب

فیلم آموزشی دیسک دانش‌آموزی و دانشجویی

فیلم آموزشی دیسک دانش‌آموزی و دانشجویی


برای آشنایی بهتر مخاطبین با محصول جدید و حرفه‌ای دیسک دانش‌آموزی این فیلم توسط دکتر علیرضا تفرشی مطلق به مدت 30 دقیقه تولید شده است که بصورت رایگان در اختیار خانواده‌ها برای شناخت بهتر فرزندانشان قرار می‌گیرد.
برای درک بهتر مطالب فیلم، پیشنهاد می‌شود که تست دیسک دانش‌آموزی را تهیه و بعد فیلم را مشاهده نمایید.