سبدخرید
0

جزئیات مطلب

منصوره محمدی سپیده

منصوره محمدی سپیده


مدل رفتاری: IC
کد رفتاری: 3717
جمله مورد علاقه من: 
نام: منصوره
نام خانوادگی: محمدی سپیده
سال تولد: 1355
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت کسب و کار
محورهای فعالیت اصلی: مدیریت آموزشی مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی قم
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس: مشاور توسعه فردی و استعدادیابی شغلی و تحصیلی، مدرس تیپ شناسی رفتار؛ امور مربوط به منابع انسانی (جذب استخدام، مصاحبه شغلی، استعداد یابی شغلی، ارزیابی عملکرد).

فایل رزومه پیوست شد.

آزمون دیسک رایگان