جزئیات محصول

آزمون دیسک حرفه ای ویرایش 2019

آزمون دیسک حرفه ای ویرایش 2019


آزمون دیسک حرفه ای 2019 برای شناخت لایه های رفتاری و الگوی هر فرد در محیط انتخابی ایشان کاربرد دارد.
این آزمون با 30 سوال چهارگزینه ای، لایه های رفتاری هر فرد را شناسایی و در یک گزارش 30 صفحه ای توضیحات کاملی در مورد شناخت فرد از الگوی رفتار خود و شاخص های رفتاری ارایه می دهد و فرد با نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود آشنا می شود.

قیمت : 100,000 تومان

جهت خرید محصول ابتدا وارد سایت شوید!
آزمون دیسک رایگان