سبدخرید
0

جزئیات محصول

فیلم وبینار تفکر کارمندی یا تفکر کارآفرینی

فیلم وبینار تفکر کارمندی یا تفکر کارآفرینی


🎇 تا یه حال به این فکر کردید که چه چیزی باعث به وجود آمدن تفکرات متفاوت در افراد می شود؟
- تفاوت بین تفکرات کارمندی و تفکرات کارآفرینی چیست؟
- افراد کارآفرین چگونه فکر می‌کنند ؟
- چرا فقط ۱٪ افراد کارآفرین موفق هستند؟
🎬 تدریس در این وبینار دو ساعته به عهده استاد ارجمند علی نظام خواه احدی مشاور ارشد مالی و بیمه در کانادا و کارآفرین برتر استان British Columbia بوده و به تمامی این سوألات پاسخ داده شده است. همچنین ۲۰ تفاوت مهم ذهنیت کارآفرینی و ذهنیت کارمندی تشریح می‌شود.
💵 این وبینار به همت کلینیک سینا و بصورت خیریه برگزار شده و کلیه عواید حاصل از فروش این فیلم به خیریه های معتبر اهدا خواهد شد.

قیمت : 100,000 تومان