سبدخرید
0

شغل_مشاوره

  • 12
  • خرداد

هرم پيشنهادي دكتر تفرشي: هفت سطح بازي

*با هرم هفت سطح بازي بيشتر آشنا شويد* اين هرم اولين بار توسط دكتر عليرضا تفرشي مطلق در سال 2020 مطرح شده است و...
1 2