سبدخرید
0

ارتباط_موثر

  • 27
  • فروردین

روابط عمومی و مدل جهانی دیسک DISC

✨ کاربرد شناخت تیپ های رفتاری بر اساس مدل DISC در روابط عمومی واحد روابط عمومی در سازمان با توجه به ارتباطات گست...
  • 05
  • آذر

سامان قاسمی

مدل رفتاری: High DI کد رفتاری: 7713 جمله مورد علاقه من: If you can fake it and take it you c...
  • 16
  • دی

بررسی فاکتورهای دیسک در حالت ترکیبی

در مقالات قبلی در خصوص اینکه " DISC چیست؟ " صحبت کردیم و 4 لایۀ آن تعریف شد، نحوۀ انجام تست و پروفایل های...
  • 06
  • شهریور

انوشه عاشوری

مدل رفتاری: SD کد رفتاری: 7463 جمله مورد علاقه من: با اراده ای قوی می توان سخت ترین موانع را...
  • 08
  • خرداد

رویا آقابالی

مدل رفتاری: H S کد رفتاری: 4273 نام: رویا نام خانوادگی: آقابالی...
1 2 3