سبدخرید
0

جزئیات محصول

فیلم آموزشی " فروش به سبک دیسک "

فیلم آموزشی " فروش به سبک دیسک "


در این فیلم با شناخت الگوی رفتاری خودتان می توانید به نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود آشنا شوید و بدانید که برای توسعه مهارتهای فروش خود روی کدام لایه رفتاری خود سرمایه گذاری کنید.
ضمنا با شناخت این مدل می توانید به راحتی الگوی رفتاری مشتری خود را در ابتدای مذاکره فروش شناسایی نمایید و با تکنیک هایی که در این فیلم فرا خواهید گرفت بتوانید اثرگذاری خوبی بر روی مشتری داشته باشید و ایشان را برای خرید مجاب نمایید.
آموزش دیسک و فروش باعث افزایش چندین برابری فروش در سازمانها شده است و به عنوان یکی از پکیج های برتر دنیا شناخته می شود.

قیمت : 200,000 تومان