آزمون دیسک حرفه ای
رایگان!

شخصیت شغلی خودت رو بشناس و شغل مناسب با
خودت رو انتخاب کن !

شناخت تمایلات رفتاری، ابعاد شخصیتی، دانش و مهارت های
مورد نیاز آموزشی و مشاغل متناسب با الگوی شخصیتیفقط در 10 دقیقه آزمون دیسک حرفه ای را بصورت رایگان به پایان برسانید و از نتایج آن لذت ببرید

0

تعداد کاربران

0

آزمون‌های زده شده

0

مشاورین سینا

0

سازمان‌های همکار

نمونه هایی از گزارشات کامل آزمون دیسک

رضایتمندی مشتریان، هدف مشترک همه مشاورین و مدرسین کلینیک استعدادیابی سینا