سبدخرید
0

جزئیات محصول

آزمون حرفه ای ارزیابی شخصیت نئو همراه با تفسیر

آزمون حرفه ای ارزیابی شخصیت نئو همراه با تفسیر


تست ارزیابی شخصیت 240 سئواله، نئو یکی از تست های معتبر و محبوب بین المللی است که در حوزه های ارزیابی شخصیت، جذب و استخدام، توسعه فردی، کانون های ارزیابی و موارد بیشتری کاربردی دارد و تحلیل های عمیق شخصیتی در خصوص فرد ارائه می کند. این گزارش با رویکرد حرفه ای برای ارزیابان و مصاحبه گرها تولید شده است.

قیمت : 100,000 تومان

آزمون دیسک رایگان