جزئیات محصول

دیسک دانشجویی/دانش آموزی حرفه ای 2020

دیسک دانشجویی/دانش آموزی حرفه ای 2020


آزمون دیسک دانشجویی / دانش آموزی حرفه ای ویرایش 2020 برای اولین بار در ایران برای شناخت الگوی رفتاری دانشجویان و دانش آموزان توسط تیم علمی و پژوهشی کلینیک استعدایابی و کسب و کار سینا طراحی و پیاده سازی شده است.
در گزارش پنجاه صفحه ای این آزمون، ما به دانش آموز/ دانشجو، معلم و استاد، والدین و مشاورین وی توصیه های علمی و کاربردی برای رشد و توسعه فردی و شناخت بهتر مسیر زندگی و کسب و کار دانش آموز/ دانشجو داشته ایم.

قیمت : 150,000 تومان 75,000 تومان 50% جشنواره محصولات خودشناسی

جهت خرید محصول ابتدا وارد سایت شوید!
آزمون دیسک رایگان