سبدخرید
0

مدرسین

 • 15
 • اردیبهشت

منصوره محمدی سپیده

مدل رفتاری: IC کد رفتاری: 3717 جمله مورد علاقه من: نام: منصوره نام خانواد...
 • 14
 • اردیبهشت

محمد حسین یمکان‌گز

مدل رفتاری: IS کد رفتاری: 4552 جمله مورد علاقه من: زندگی خود و دیگران را تغییر خواهم داد....
 • 10
 • اردیبهشت

مهدی محمدی کاهه

مدل رفتاری: ID کد رفتاری: 5721 جمله مورد علاقه من: دورترین اهداف با اولین قدم محقق میشه، پس...
 • 17
 • اسفند

الهه تبریزی‌مهر

مدل رفتاری: DI کد رفتاری: ۶۵۲۴ جمله مورد علاقه من: نام: الهه نام خانوادگی:...
 • 17
 • اسفند

شهاب‌الدین شریعت‌ مجد

مدل رفتاری: High DI کد رفتاری: ۷۷۱۱ جمله مورد علاقه من: به دنیا نیامده ام که یک انسان معمولی...
 • 17
 • اسفند

محمد صبور

مدل رفتاری: IC کد رفتاری: ۳۷۴۶ جمله مورد علاقه من: زندگی خودتِ، تلاش کن، طلاش کن نا...
 • 17
 • اسفند

محمدصالح منصورزعیم

مدل رفتاری: DC کد رفتاری: ۶۳۳۶ جمله مورد علاقه من: عشق به یادگیری بالاترین عشق است...
 • 17
 • اسفند

صمد باروج

مدل رفتاری: High C کد رفتاری: ۴۲۴۶ جمله مورد علاقه من: انسان طراح شخصیت خویشتن است...
 • 16
 • اسفند

حامد قاسمی

مدل رفتاری: High DI کد رفتاری: ۷۷۱۱ جمله مورد علاقه من: خودت را بشناس، طاقت بیار، اقدام کن،...
1 2 3 4
آزمون دیسک رایگان