سبدخرید
0

جزئیات مطلب

تست هوش هیجانی EQ/EI

تست هوش هیجانی EQ/EI


تست هوش هیجانی EQ یا EIچیست؟

در تعداد زیادی از پروهش های انجام شده اخیر اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد تائید شده است. با توجه به مطالعات و پژوهش های انجام شده در سال ۲۰۱۶ توسط اس زول نوک و همکاران ، هوش هیجانی زمینه موفقیت رهبران است و هوش هیجانی می تواند یکی از فاکتورهای اساسی و تعیین کننده در موفقیت شما درکسب و کار و زندگی فردی باشد و پژوهش های انجام شده نشان می دهد هوش هیجانی با سودآوری، خلاقیت رابطه دارد. هوش هیجانی ۵ بُعد اصلی : توان سازگاری ، مدیریت استرس (تاب آوری در برابر استرس) ، هوش هیجانی درون فردی ، خلق عمومی و هوش هیجانی درون فردی را اندازه گیری می کند . ذیل این پنج بعد در مجموع ۱۵ شاخص :
حل مسئله ، خوشبختی و شادمانی ، استقلال ، تحمل فشار روانی ، خود شکوفایی ، خودآگاهی هیجانی ، واقع گرایی ، روابط بین فردی ، خوش بینی ، عزت نفس / احترام به خود ، کنترل نکانش ، انعطاف پذیری ، مسئولیت پذیری اجتماعی ، همدلی ، خودابرازی (قاطعیت ورزی) اندازه گیری می شود . شناخت عمیق این شاخص ها می تواند افراد را در مسیر موفقیت حوزه های کسب و کار ، زندگی فردی و خانوادگی قرار دهد . هر لینک آزمون برای یکنفر طراحی شده است شما می توانید با مطالعه گزارش pdf خود شامل ۵۰ صفحه گزارش در مسیر توسعه فردی و موفقیت قرار بگیرید. شایان ذکر است در ویرایش جدید تست راه کارها و اطلاعات بروز تری در اختیار مخاطبین قرار گرفته است.

شناخت عواطف شخصی

خود آگاهی- تشخیص هر احساس به همان صورتی که بروز می‌کند- سنگ بنای هوش هیجانی است. توانایی نظارت بر احساسات در هر لحظه برای به دست آوردن بینش روان شناختی وادراک خویشتن، نقشی تعیین کننده دارد. ناتوانی در تشخیص احساسات واقعی، ما را به سردرگمی دچار می‌کند. افرادی که نسبت به احساسات خود اطمینان بیشتری دارند، بهتر می‌توانند زندگی خویش را هدایت کنند. این افراد دربارهٔ احساسات واقعی خود در زمینه اتخاذ تصمیمات شخصی از انتخاب همسر آینده گرفته تا شغلی که برمی‌گزینند، احساس اطمینان بیشتری دارند.

به کار بردن درست هیجان‌ها

قدرت تنظیم احساسات خود، توانایی و مهارت عاطفی است که بر حس خود آگاهی متکی می‌باشد و شامل ظرفیت شخص برای تسکین دادن خود، دور کردن اضطراب‌ها، افسردگی‌ها یا بی حوصلگی‌های متداول و پیامدهای شکست، است. افرادی که به لحاظ این توانایی ضعیفند، به طور دایم با احساس نومیدی و افسردگی دست به گریبانند، در حالی که افرادی که در آن مهارت زیادی دارند، با سرعت بسیار بیشتری می‌توانند ناملایمات زندگی را پشت سر بگذارنند.

برانگیختن خود

برای جلب توجه، برانگیختن شخصی، تسلط بر نفس خود و برای خلاق بودن لازم است سکان رهبری هیجان‌ها را در دست بگیرید تا بتوانید به هدف خود دست یابید. خویشتن داری عاطفی- به تأخیر انداختن کامرواسازی و فرونشاندن تکانش‌ها -زیر بنای تحقق هر پیشرفتی است. توانایی دستیابی به مرحله غرقه شدن در کار، انجام هر نوع فعالیت چشمگیر را میسر می‌گرداند. افراد دارای این مهارت، در هر کاری که بر عهده می‌گیرند بسیار مولد و اثر بخش خواهند بود.

شناخت عواطف دیگران

همدلی، توانایی دیگری که بر خود آگاهی عاطفی متکی است، «مهارت ارتباط با مردم» است. افرادی که از همدلی بیشتری برخوردار باشند، به علایم اجتماعی ظریفی که نشان دهنده نیازها یا خواسته‌های دیگران است توجه بیشتری نشان می‌دهند. این توانایی، آنان را در حرفه‌هایی که مستلزم مراقبت از دیگرانند، تدریس، فروش و مدیریت موفق تر می‌سازد.

حفظ ارتباط‌ها

بخش عمده‌ای از هنر برقراری ارتباط، مهارت کنترل عواطف در دیگران است، مانند صلاحیت یا عدم صلاحیت اجتماعی و مهارت‌های خاص لازم برای آن. اینها توانایی‌هایی هستند که محبوبیت، رهبری و اثر بخشی بین فردی را تقویت می‌کنند. افرادی که در این مهارت‌ها توانایی زیادی دارند، در هر آنچه که به کنش متقابل آرام با دیگران بازمی‌گردد بخوبی عمل می‌کنند، آنان ستاره‌های اجتماعی هستند.

نمونه تست هوش هیجانی در فایل ضمیمه می باشد.

آزمون دیسک رایگان